Bayrak ve Liman Devleti Uygulamaları,Denetim ve Belgelendirme

Sıra No Konusu SayıTarihiGeçerlilik Durumu EKLER
1 Bayrak Devleti Denetimi Uzmanları Etik Kuralları. 2013/10231.07.2013Geçerli
2 Bayrak Devleti İsteği Üzerine Gemiyi Alıkoyma 2013/2018.04.2013Geçerli
3 Bayrak Devleti Sorumluluklarımızın Takibi 2018/0114.02.2018Geçerli
4 Belge Asıllarının Gemide Bulunmaması 2013/3118.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
5 Can Filikalarında Oluşan Kazalar 2013/2818.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
6 Can Kurtarma Filika Talimleri 2013/8523.07.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
7 COLREGS'te İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar 2013/19930.09.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
8 Elektronik Yalpa Ölçerlerin Performans Standartları 2014/26506.05.2014Geçerli
9 Gemi Kaptanlarına Su Alma ve Olumsuz Hava Şartlarından Kaçış Hakkında Talimatlar 2013/4018.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
10 Gemi Tasarımı, Yapısı, Tamiri ve Bakımı 2013/15516.09.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
11 Gemilerde Bulunan Hız Ölçüm Cihazları 2013/8623.07.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
12 Gemilerde Bulundurulacak IMO Yayınları 2013/3218.04.20132013/105 sayılı uygulama talimatıyla yürürlükten kaldırıldı Ekler için tıklayınız..
13 Gemilerde bulundurulacak Sertifikalar ve IMO yayınları 2013/10502.08.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
14 Gemilerdeki Teknik İşletme ve Bakım El Kitapları 2013/3618.04.2013Geçerli
15 Gemiye Giriş- Çıkış Ekipmanlarının Emniyeti 2013/8423.07.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
16 Genişletilmiş Sörvey Programına Tabi Olmayan Gemiler 2013/3818.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
17 IMO Numarasının Gemi Planlarına İşlenmesi 2013/3318.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
18 IMO ORTAK YORUMLARININ (UIs) UYGULANMASI 2013/801.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
19 IMO Sözleşmelerinde Özel Durumlar Uygulaması 2013/2918.04.2013Geçerli
20 IMO Şirket Numarası 2013/4519.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
21 IMSBC ve Grain Kodlarında Konstrüksiyon ve Stabilite Kapsamında İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar 2013/20001.10.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
22 ISM Kod Gereklilikleri Hakkında 2013/19023.09.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
23 ISM Kod ile İlgili Hususlar 2013/4118.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
24 İlgili Belgelerde STCW Sözleşmesine Yapılan Referans 2013/2118.04.2013Geçerli
25 İlk Sörvey Teriminin Uygulanması 2013/3918.04.2013Geçerli
26 Liman Devleti Denetimi(PSC)Uygulama Talimatı 2013/10431.07.2013Geçerli
27 Liman Devleti Denetimleri (PSC) Hk. 2014/26002.04.2014Geçerli
28 Liman Devleti Denetimlerinde Dökme Yük Gemilerinin Yapısal Durumunun Kontrolleri 2013/3518.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
29 Liman Devleti Kontrolü Uzmanları Etik Kuralları 2013/3718.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
30 LRIT Sisteminin Sürvey ve Belgelendirmesi 2013/9826.07.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
31 Mevcut Sertifikaların Yeni Düzenlemelere Göre Yenilenmesi Süreci Hk. 2013/14003.09.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
32 MODU Kodu 2014/26406.05.2014Geçerli
33 MSC.133(76) ve MSC.168(79) sayılı Kararlar ile 1997 SOLAS Konferansı Kararlarında İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar 2013/19830.09.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
34 Muafiyet ve Eşdeğer Uygulamalar hk. 2013/19125.09.2013Geçerli
35 Muafiyetlerin IMO'ya Bildirimi Hakkında 2013/10606.08.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
36 Nükleer Gemilerin Özel Kontrolleri 2013/4218.04.2013Geçerli
37 Periyodik Sürvey Teriminin Anlamı Hakkında 2013/18923.09.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
38 Ro-Ro Yolcu Gemilerinin Sörvey ve Denetimleri 2013/1818.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
39 Sertifikalar ve Kontrol Listeleri 2013/5307.05.2013Geçerli
40 Sintine Pompalarının Deniz Çıkışları Hk. 2013/13303.09.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
41 SOLAS Bölüm III'te İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar 2013/21130.09.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
42 SOLAS Bölüm II-1 hakkında 2013/3018.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
43 SOLAS Bölüm II-1'de İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar 2013/17321.09.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
44 SOLAS Bölüm II-2'de İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar 2013/17221.09.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
45 SOLAS Bölüm VIII, XI-I ve XII'de İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar 2013/17421.09.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
46 SOLAS 74 Kural I/18in uygulanması 2013/1918.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
47 Sörvey Rehberi 2013/10706.08.20132014/257 sayılı Uygulama Talimatıyla yürürlükten kaldırıldı Ekler için tıklayınız..
48 Sürekli Özet Kayıt Belgesindeki Bilgiler 2013/2218.04.2013Geçerli
49 Sürvey Rehberi 2014/25724.01.2014Geçerli Ekler için tıklayınız..
50 Sürvey Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesi 2013/3418.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
51 Tamamen Kapalı Can Filikalarında Dalış Elbiselerinin Giyilmesi 2013/8723.07.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
52 Tutulma Durumunda Bayrak Devletini Bilgilendirme 2013/2318.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
53 Türk Bayraklı Gemilere Düzenlenen Belgelerin Geçerlilik Süresi 2013/4619.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
54 Türk Bayraklı Gemilere IMO Sözleşmeleri Kapsamında Düzenlenen Belge Formları 2013/4419.04.2013Geçerli
55 Türk Bayraklı Gemilerin Genel Denetimi Hk. 2013/19425.09.2013Geçerli
56 Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme Sertifikası Ekine ait Revizyonlar 2013/13903.09.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
57 Uygulama Talimatları 2014/26102.04.2014Geçerli
58 Yabancı Bayraklı Gemilere Sertifika Düzenlenmesi 2013/2718.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
59 Yolcu Gemilerindeki Gemiyi Terk ve Yangın Talimlerinin Periyodik Denetimi 2013/2418.04.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
60 Yolcu Gemilerinin Emniyetinin Artırılması 2013/9726.07.20132013/192 Sayılı Uygulama Talimatıyla Yürürlükten Kaldırıldı Ekler için tıklayınız..
61 Yolcu Gemilerinin Emniyetinin Artırılması 2013/19225.09.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..
62 Yüksek Hızlı Teknelerin Bakım-Tutum ve Kontrol Gerekleri 2013/17720.09.2013Geçerli
63 Yüksek Hızlı Teknelerin İşletme İzinlerinde Özel Koşullar 2013/2618.04.2013Geçerli
64 1994 ve 2000 HSC Kodlarında İdarenin Takdirine Bırakılan Hususlar 2013/19530.09.2013Geçerli Ekler için tıklayınız..